Anual, diversificăm grila de formare profesională în funcție de provocările reale ale angajaților din administrația publică.

CÎTU CONSULTING SRL își perfecționează și își actualizează continuu domeniile de expertiză pentru a acoperi nevoile de formare ale clienților.

Calitatea serviciilor și satisfacția clienților constituie ținta noastră. De aceea, rolul consultanților noștri continuă și după finalizarea programelor de perfecționare prin consilierea cursanților de câte ori este necesar, prin e-mail sau telefonic.

Pentru proiectele și instituțiile care au nevoie, experții CÎTU CONSULTING SRL oferă și servicii de consultanță pe termen scurt, mediu și lung. Aceste servicii s-au dezvoltat ca răspuns la numeroasele solicitări care au la bază dificultățile în întocmirea documentațiilor derularea procedurilor de atribuire conform Legii 98/2016 privind achizițiile publice, elaborarea procedurilor specifice Sistemului de Control Intern Managerial (O.S.G.G. 600/2018) și C.E.A.C. și aplicarea normelor Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal.

Anual, CÎTU CONSULTING SRL oferă servicii de consultanță pentru mii de angajați provenind din:

Instituții subordonate Ministerului JustițieiGrădinițe, scoli, colegii și licee

Instituții de învățământ superior

Spitale și instituții medicale

Direcții de sănătate publică

Direcții sanitar-veterinare

Instituții de transport terestru, feroviar și aerianInstituții de cercetare și dezvoltare

Muzee și alte instituții culturale

Instituții de cercetare și dezvoltare

Societăți de stat

Agenții naționale și sectoriale

 

Etapa I – Analiza, Diagnoza, Evaluare

Identificarea sistemului de management existent

Diagnoza sistemului de management actual

Identificarea proceselor din cadrul activităților

Identificarea procedurilor deja întocmite

Instruirea responsabililor de procese

 

Etapa II – Elaborare, Implementare, Derulare

Numirea Comisiei pentru monitorizarea dezvoltării Sistemului de Control Intern Managerial

Identificarea activităților procedurabile

Întocmirea procedurilor de sistem

Întocmirea procedurilor operaționale

Identificarea principalelor riscuri

Identificarea măsurilor necesare pentru ca impactul acestora să fie minimizat

Identificarea situațiilor generatoare și potențial generatoare de întreruperi ale activității

Stabilirea circuitului documentelor și al informațiilor din instituție

 

Etapa III – Dezvoltare, Actualizare

Revizuirea documentelor conform modificărilor legislative

Instruirea responsabililor de procese și proceduri

Actualizarea documentelor conform schimbărilor organizatorice interne

Consiliere în vederea întocmirii procedurilor nou-solicitate de către instituțiile ierarhic superioare

Sari la conținut