Pentru elaborarea Strategiei naționale anticorupție(SNA) 2021 – 2025, Prestatorul va studia și respecta cerințele Ghidului pentru planificarea și fundamentarea procesului decizional din administrația publica locala. Totodată se vor avea în vedere toate documentele de planificare strategică relevante la nivel local, regional, național, european.

Pentru o buna planificare și pregătire pentru perioada de programare aferentă programului multianual 2021-2025, dorește realizarea unei strategii bazate pe o consultare publica detaliata, prin care se vor identifica problemele la nivelul instituției și se va face un plan de respectare a tuturor cerințelor legale privind combaterea corupției în instituțiile publice.

Strategia națională anticorupție(SNA) 2021 – 2025, în conformitate cu metodologia de planificare trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:

– declarație privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele strategiei anticorupție(SNA) 2021 – 2025;

– creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul instituției;

– reducerea impactului corupției asupra cetățenilor;

– consolidarea integrității la nivelul instituției;

– incompatibilități;

– conflictul de interese;

– declarație de pantouflage, etc.

 

Etape elaborare Strategie națională anticorupție(SNA) 2021 – 2025: 

  1. Pregătirea proiectului;
  2. Auditul situației existente;
  3. Culegerea și analiza datelor;
  4. Analiza situației de combatere a corupției la nivelul instituției;
  5. Stabilirea planului de acțiune;
  6. Elaborarea strategiei finale;
  7. Aprobarea strategiei în Consiliul local.

Elaborare Strategie națională anticorupție(SNA) 2021 – 2025 UAT- pe o perioada de maxim 5 ani, se va prezenta evoluția prevenirii și combaterii corupției la nivelul  UAT-ului.

Se vor oferi : 

– 1 exemplar al Strategiei naționale anticorupție(SNA) 2021 – 2025 în format scris, de tip carte de prezentare;

– Predare în format PDF + USB- 1 buc.

Aceasta cuprinde: 

A.) Elaborarea bazelor de date, munca de teren, colectarea și prelucrarea datelor de la instituții locale.

Termen de realizare: 60 – 90 Zile

Sari la conținut